Dao động cơ học

Nguyễn Thu Trang

Một chât điểm sao động điều hòa với biên độ 5cm chu kì 1s tại thời điểm t vật có vận tốc 5pi cm/s và đang tăng. Hỏi sau  1/6s vật có vận tốc bao nhiêu:

.\(A.5\pi\frac{cm}{s}\)

\(B.10\pi\frac{cm}{s}\)

\(C.-5\pi\frac{cm}{s}\)

\(D.-10\pi\frac{cm}{s}\)

Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang 7 tháng 8 2015 lúc 21:18

Phynit: cam on ban nhieu nhe :)

 

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 6 tháng 8 2015 lúc 22:08

\(\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi\)(rad/s)

Vận tốc cực đại \(v_{max}=\omega A=2\pi.5=10\pi\)(cm/s)

Vì vận tốc là đại lượng biến thiên điều hòa theo thời gian, nên ta khảo sát nó bằng véc tơ quay.

10π v M N -10π O

Tại thời điểm t, trạng thái của vận tốc ứng với véc tơ OM, sau 1/6 s = 1/6 T, véc tơ quay: 1/6.360 = 600

Khi đó, trạng thái của vận tốc ứng với véc tơ ON --> Vận tốc đạt giá trị cực đại là: \(10\pi\) (cm/s)

Đáp án B.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN