Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 10 2017 lúc 8:13

Giải thích  : Mục I, SGK/142 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải

A. Đường ô tô

B. Đường sắt

C. Đường sông

D. Đường ống

Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Hoàng Gia Bảo

Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không?

Hoàng Gia Bảo

Hăy nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không.

Hoàng Gia Bảo

Hãy so sánh những ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ô tô.

Hoàng Gia Bảo

Hãy so sánh những ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ô tô?

Hoàng Gia Bảo

Ưu điểm nổi bật của ngành giao thông vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

A. Sự tiện lợi, tính cơ động va thích nghi cao với các điều kiện địa hình

B. Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại

C. Chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa

D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn cao

Hoàng Gia Bảo

Ưu điểm của ngành vận tải đường sắt là

A. vận chuyển được hàng nặng trên các tuyến đường xa, tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ

B. tiện lợi, cơ động, thích ứng cao với các điều kiện địa hình

C. tốc độ vận chuyển nhanh mà không một ngành nào sánh kịp

D. rẻ, thích hợp với việc chuyên chở hàng hóa nặng, cồng kềnh, không cần nhanh

Hoàng Gia Bảo

Vận tải đường ống là loại hình vận tải trẻ, các tuyến đường ống trên thế giới được xây dựng trong thế kỉ

 

A. XIX.   

B. XXI.   

C. XX.   

D. XVI.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN