Hoàng Gia Bảo

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

 

A. Đường ô tô.   

B. Đường sắt.


 

C. Đường sông.   

D. Đường ống.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 10 2017 lúc 8:13

Giải thích  : Mục I, SGK/142 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Ngô Chí Nhân
Xem chi tiết
Ngô Chí Nhân
Xem chi tiết
Kim Ngân
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Ngô Chí Nhân
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết