Chương III - Dòng điện xoay chiều

nguyễn mạnh tuấn

Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số w=2/(căn(LC))

Điểm giữa C và L là M. Khi Uam =40V thì Uab có giá trị?

đáp án: -120V

phynit
Trung tá -
4 tháng 8 2015 lúc 8:49

\(Z_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{2C}\sqrt{LC}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\)

\(Z_L=\omega L=\frac{2}{\sqrt{LC}}L=2\sqrt{\frac{L}{C}}=4Z_C\)

do uL ngược pha với uc nên uAM ngược pha với uMB  \(\Rightarrow\frac{u_{AM}}{u_{MB}}=-\frac{Z_C}{Z_L}=-\frac{1}{4}\Rightarrow u_{MB}=-4.40=-160V\)

Giá trị tức thời điện áp AB bằng tổng giá trị tức thời của điện áp thành phần: uAB = uAM + uMB = 40 - 160 = -120V

Bình luận (0)
phynit
Trung tá -
5 tháng 8 2015 lúc 10:06

@Tuấn: Vì tỉ lệ của U cũng là tỉ lệ của Z mà bạn, nên áp dụng được.

Bình luận (0)
nguyễn mạnh tuấn
4 tháng 8 2015 lúc 23:49

như vậy uc/uL=-Zc/ZL à bạn

hồi trước mình thấy có công thức u1/u2=-u1'/u2' (u1 và u2 ngược pha)

giờ công thức này còn áp dụng cho cả Z nữa à bạn?

Bình luận (0)
nguyễn mạnh tuấn
5 tháng 8 2015 lúc 22:29

@phynit: ok. thanks bạn nhé.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN