Chương III - Dòng điện xoay chiều

nguyễn mạnh tuấn

Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của 1 đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức

Ur=100cos(2pift + phi)  V. Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị u=100căn3 V và Ur=50căn3 V. Xác định điện áp hiệu dụng 

giữa hai bản tụ điện.

đáp số 50căn6

mình chưa hiểu rõ bài này do không có công thức áp dụng cho điện áp tức thời U và Ur. mong bạn giải kĩ giúp mình.

phynit
phynit Admin 4 tháng 8 2015 lúc 8:56

Vì điện áp tức thời thì cộng các điện áp thành phân với nhau nên u = uR + uC  --> uC = u - uR = \(100\sqrt{3}-50\sqrt{3}=50\sqrt{3}\)V

Do uR vuông pha với uC nên: \(\left(\frac{u_R}{U_{0R}}\right)^2+\left(\frac{u_C}{U_{0C}}\right)^2=1\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{50\sqrt{3}}{100}\right)^2+\left(\frac{50\sqrt{3}}{U_{0C}}\right)^2=1\Rightarrow U_{0C}=100\sqrt{3}\)

\(\Rightarrow U_C=\frac{U_{0c}}{\sqrt{2}}=100\sqrt{6}\)

Bình luận (0)
nguyễn mạnh tuấn
nguyễn mạnh tuấn 4 tháng 8 2015 lúc 22:33

giờ  mình mới biết có công thức này. cảm ơn bạn nhé!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN