Hoàng Gia Bảo

 

A. Lực lượng lao động dồi dào.


 

C. Di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 12 2018 lúc 17:48

Giải thích  : Nước ta là một quốc gia giàu có về tài nguyên du lịch, từ dụ lịch nhân văn, các di tích văn hóa – lịch sử đến du lịch thiên nhiên hết sức phong phú và đa dạng (tăm biển, nghỉ mát, leo núi, khám phá,…). Tài nguyên du lịch phong phú đa dạng chính là yếu tố quyết định sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch nước ta hiện nay.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?

A. Lực lượng lao động dồi dào

B. Nhu cầu du lịch lớn

C. Di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên

D. Cơ sở hạ tầng du lịch

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào dưới đây là nhân tố quyết định sự phát triển của du lịch Việt Nam?

A. Lực lượng lao động dồi dào

B. Nhu cầu du lịch lớn

C. Di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên

D. Cơ sở hạ tầng du lịch

Hoàng Gia Bảo

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Cách phân loại tài nguyên thành: tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên du lịch… là dựa vào

A. Thuộc tính tự nhiên

B. Công dụng kinh tế

C. Khả năng có thể bị hao kiệt

D. Khả năng không bị hao kiệt

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu, vẽ sơ đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của

A. Khí hậu

B. Đất

C. Địa hình

D. Bản thân sinh vật.