Hoàng Gia Bảo

 

A. Hoa Kì.   

B. Bra-xin.  

 C. Trung Quốc.   

D. Thái Lan.


Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 3 2017 lúc 16:04

Giải thích  : Mục III, SGK/136 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP?

A. Hoa Kì

B. Braxin

C. Trung Quốc

D. Thái Lan

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP?

A. Hoa Kì

B. Bra – xin

C. Trung Quốc

D. Thái Lan

Hoàng Gia Bảo

Các khu vực nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP?

A. Hoa Kì, Tây Âu, Châu Úc

B. Nam Mỹ, Nam Phi, Nam Á

C. Bắc Phi, Nam Mỹ, Tây Âu

D. Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế trên 80%?

A. Hoa Kì

Hoàng Gia Bảo

Liên bang Nga có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP dao động trong phạm vi nào sau đây?

A. 30 - 50%

B. 51 - 60%

C. 61 - 70%

D. > 70%

Hoàng Gia Bảo

Khu vực Đông Nam Á có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP dao động trong khoảng nào sau đây?

A. < 30%

B. 30 - 50%

C. 51 - 60%

D. 61 - 70%

Hoàng Gia Bảo

Các nước nào có tỉ trọng các ngành dịch vụ hàng năm trong cơ cấu GDP trên 60%?

A. Các nước đang phát triển

B. Các nước phát triển

C. Các nước công nghiệp mơí

D. Các nước phát triển và các nước công nghiệp mới

Hoàng Gia Bảo

Khu vực có tỉ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP thấp nhất trên thế giới là

A. Tây Phi

B. Đông Phi

C. Tây Á

D. Nam Á