Dao động cơ học

nguyễn văn minh

một vat dao động co phương trinh x= 2sin \(\left(\pi t-\frac{\pi}{6}\right)\)

xác đinh S trong 4\3 giây đầu tiên

phynit
phynit Admin 4 tháng 8 2015 lúc 10:02

\(x=2\sin\left(\pi t-\frac{\pi}{6}\right)=2\cos\left(\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)\)cm

T = 2s.

\(\Delta t=\frac{4}{3}s\Leftrightarrow\alpha=\frac{4}{3.2}.360=240^0\)

Biểu diễn bằng véc tơ quay, ta có: 

2 x -2 -1 M1 M2

Khi đó, véc tơ quay đã quay từ M1 --> M2, quãng đường đi: 1+2+2+1=6cm

Bình luận (0)
NGUYỄN TRỌNG TÂN
NGUYỄN TRỌNG TÂN 14 tháng 11 2017 lúc 21:01

b

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN