BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Ánh Trịnh

Nêu đặc điểm chung của 2 khu vực Tây Nam Á và Trung Á

Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 29 tháng 12 2016 lúc 11:49

– Cùng có vị trí địa lí – Chính trị chiến lược quan trọng.

– Cùng có nhiều dầu mỏ và các tài nguyên khác.

– Tỉ lệ dân cư theo đạo hồi cao.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN