Trịnh Thị Kim Chi

Hàng hóa có hai thuộc tính là

A. Giá trị và giá cả

B. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng

C. Giá cả và giá trị sử dụng

D. Giá trị và giá trị sử dụng

Lê Thị Quyên
31 tháng 8 2018 lúc 9:07

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

Đáp án A. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. giá trị hàng hóa.

B. công dụng hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.. thẩm mĩ của hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.

Trịnh Thị Kim Chi

 Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

A. công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

C. công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần.

D. công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán.