Trịnh Thị Kim Chi

Hàng hóa có hai thuộc tính là

A. Giá trị và giá cả

B. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng

C. Giá cả và giá trị sử dụng

D. Giá trị và giá trị sử dụng

Lê Thị Quyên
31 tháng 8 2018 lúc 9:07

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng

A. khác nhau.            

B. giống nhau.           

C. ngang nhau.          

D. bằng nhau.

Trịnh Thị Kim Chi

Thông qua thị trường, giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá được

A. thông qua.            

B. thực hiện.              

C. phản ánh.            

D. biểu hiện.

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

Đáp án A. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

 Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B. Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C. Cơ sở của giá trị trao đổi

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

D. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. giá trị hàng hóa.

B. công dụng hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.. thẩm mĩ của hàng hóa.

 D. kiểu dáng hàng hóa.

Trịnh Thị Kim Chi

Quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau là

A. giá trị.                   

B. giá trị sử dụng.     

C. giá trị cá biệt.        

D. giá trị trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Giá trị sử dụng của hàng hoá được hiểu là

A. công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

B. công dụng thỏa mãn nhu cầu vật chất.

C. công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần.

D. công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán.

Trịnh Thị Kim Chi

Giả sử, trên thị trường, hàng hóa A đang bán với giá cả lớn hơn giá trị. Nếu là người sản xuất, để lãi nhiều, em sẽ

A. thu hẹp sản xuất.                                    

B. mở rộng sản xuất.                                   

C. bỏ sản xuất.         

D. giữ nguyên quy mô sản xuất.

Trịnh Thị Kim Chi

Quá trình thực hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện trên lĩnh vực nào?

A. Lưu thông. 

B. Sản xuất.

C. Phân phối

D. Tiêu dùng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN