Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

 

A. Châu Âu và châu Á.


 

B. Mọi quốc gia trên thế giới.


 

C. Châu Phi và châu Mĩ.


 

D. Châu Đại Dương và châu Á.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 8 2017 lúc 2:55

Giải thích : Mục VII, SGK/130 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết