Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

 

A. Châu Âu và châu Á.

 

B. Mọi quốc gia trên thế giới.

 

C. Châu Phi và châu Mĩ.

 

D. Châu Đại Dương và châu Á.

 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 8 2017 lúc 2:55

Giải thích : Mục VII, SGK/130 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

 

A. Nông nghiệp.   

B. Công nghiệp.

 

C. Dịch vụ.   

D. Du lịch.

 

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Dịch vụ

D. Du lịch

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

 

A. Nông nghiệp.  

 B. Công nghiệp.

 

C. Dịch vụ.   

D. Du lịch.

 

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi

Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được coi là “Con bò sữa của người nghèo”, phân bố tập trung ở Nam Á, châu Phi?

A. Bò.

B. Trâu.

C. Cừu.

D. Dê.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN