Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

 

A. Châu Âu và châu Á.


 

B. Mọi quốc gia trên thế giới.


 

C. Châu Phi và châu Mĩ.


 

D. Châu Đại Dương và châu Á.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 8 2017 lúc 2:55

Giải thích : Mục VII, SGK/130 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Dịch vụ

D. Du lịch

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

 

A. Nông nghiệp.  

 B. Công nghiệp.


 

C. Dịch vụ.   

D. Du lịch.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?

 

A. Nông nghiệp.   

B. Công nghiệp.


 

C. Dịch vụ.   

D. Du lịch.


 

Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được coi là “Con bò sữa của người nghèo”, phân bố tập trung ở Nam Á, châu Phi?

A. Bò.

B. Trâu.

C. Cừu.

D. Dê.

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

 

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.


 

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ.


 

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.


 

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

D. Đông Á và Nam Á


Giải thích : Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á, SGK/12 Địa Lí 10. Ta thấy dân cư tập trung chủ yếu ở các khu vực phía Đông Á (Đông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…) và Nam Á (Ấn Độ),…


Đáp án: D

Hoàng Gia Bảo

Ở miền nhiệt đới, cân nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo

B. Ngô

C. Cao lương

D. Lúa mì

Hoàng Gia Bảo

Châu Á có số dân đông nhất trên thế giới không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Tốc độ gia tăng tự nhiên cao.

B. ít chịu ảnh hưởng của các cuộc chuyển cư liên lục địa.

C. Là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.         

D. Kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt là công nghiệp và dịch vụ.

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

A. Đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống

D. Có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)