Hoàng Gia Bảo

Trên thế giới, các nước có ngành dệt - may phát triển là:

 

A. Liên bang Nga, U-gan-đa, Nam Phi, Tây Ban Nha.


 

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản.


 

C. Mê-hi-cô, Hàn Quốc, Lào, Cam-pu-chia.


 

D. A-rập Xê-út, Ê-ti-ô-pi-a, Kê-ni-a, Xu-đăng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 4 2017 lúc 6:04

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Mao Tử
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Đan Anh
Xem chi tiết
14 Mỹ Lệ 34 Bảo Trân
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết