Hoàng Gia Bảo

 

A. Chủ yếu ở châu Âu.


 

C. Chủ yếu ở châu Mĩ.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 11 2019 lúc 2:12

Giải thích : Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.


 

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi

Hoàng Gia Bảo

Trên thế giới lúa mì được dung làm lương thưc chủ yếu ở châu lục nào?

A. Châu Á và châu Phi

B. Châu Âu và châu Mĩ

C. Châu Mĩ và châu Phi

D. Châu Âu và châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

D. Đông Á và Nam Á


Hoàng Gia Bảo

Ở miền nhiệt đới, cân nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo

B. Ngô

C. Cao lương

D. Lúa mì

Hoàng Gia Bảo

Tại sao phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới lại phân bố chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương?

Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của ngành công nghiệp chế tạo máy ở những nước đang phát triển hiện nay chủ yếu là

A. cung cấp nguyên liệu

B. sản xuất phụ tùng thay thế

C. sản xuất hoàn chỉnh máy móc đơn giản

D. cơ khí sửa chữa, lắp ráp, sản xuất theo mẫu

Hoàng Gia Bảo

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Dịch vụ

D. Du lịch

Hoàng Gia Bảo

Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

A. Có tiềm năng dầu khí lớn

B. Phát triển và những nước công nghiệp mới

C. Có trữ lượng than lớn

D. Có nhiều sông lớn

Hoàng Gia Bảo

 

A. Có tiềm năng dầu khí lớn.


 

C. Có trữ lượng than lớn.