Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiêp cơ khí .


 

C. Công nghiệp điện tử - tin học .


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 8 2018 lúc 4:19

Giải thích : Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Điện tử - tin học

B. Luyện kim

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một nước? 

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp hóa chất

C. Công nghiệp điện tử - tin học

D. Công nghiệp năng lượng

Hoàng Gia Bảo

 

A. Nhựa.     

B. Da giầy.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Nhựa

B. Dệt - may

C. Da giày

D. Sành – sứ - thủy tinh