Hoàng Gia Bảo

Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?

 

A. Công nghiêp cơ khí .


 

B. Công nghiệp năng lượng.


 

C. Công nghiệp điện tử - tin học .


 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 8 2018 lúc 4:19

Giải thích : Mục IV, SGK/127 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Điện tử - tin học

B. Luyện kim

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một nước? 

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp hóa chất

C. Công nghiệp điện tử - tin học

D. Công nghiệp năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

 

A. Nhựa.     

B. Da giầy.


 

C. Dệt-may.    

 D. Sanh-sứ - thủy tinh.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Nhựa

B. Dệt - may

C. Da giày

D. Sành – sứ - thủy tinh

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là ‘’ quả tim của ngành công nghiệp nặng’’, cung cấp công cụ, thiết bị, máy động lực cho các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng theo nhu cầu của xã hội?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp luyện kim

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây không thuộc cơ cấu ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Sành - sứ - thuỷ tinh

B. Thuốc lá

C. Dệt may

D. Da giầy

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào được xem là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh sự phát triện khoa học - kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người?

A. Công nghiệp điện lực

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp dệt may - da giày

D. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có qui trình sản xuất đơn giản, không đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao?

A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN