Hoàng Gia Bảo

 

A. Na-uy.  

 B. Trung Quốc.   

C. Ấn Độ.   

D. Cô-oét.


Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 5 2017 lúc 2:45

Giải thích : Na-Uy là một trong những quốc gia có nguồn năng lượng sạch lớn trên thế giới (điện gió, điện Mặt Trời,…) và cũng là nước có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn trên thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn? 

A. Na – uy

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Cô – oét

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người cao nhất?

A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Hoa Kỳ

D. Liên bang Nga

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có tổng sản lượng điện 3000 tỉ kWh/năm và sản lượng điện theo đầu người trên 9000 kWh/ năm?

A. Anh.

B. Hoa Kì.

C. Nhật Bản

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

 

A. Tiềm năng thủy điện của một nước .


 

C. Tiềm năng dầu khí của một nước.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhìn vào sản lượng điện bình quân theo đầu người có thể đánh giá được

A. Tiềm năng thủy điện của một đất nước

B. Sản lượng than khai thác của một đất nước

C. Tiềm năng dầu khí của một đất nước

D. Trình độ phát triển và văn minh của đất nước

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Bình quân lương thực theo đầu người của Ấn Độ còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do

B. Số dân quá đông.

D. Không có nhiều quỹ đất để sản xuất lương thực.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước năm 2002?

A. Nước có sản lượng cao là Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ, nước có dân số đông là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì.

B. Nước có bình quân lương thực cao nhất là Hoa Kì, Pháp (gấp 3,5 lần bình quân lương thực toàn thế giới).

C. Trung Quốc và Ấn Độ có sản lượng lương thực cao nhưng bình quân lương thực thấp do dân số đông

D. Việt Nam có bình quân lương thực cao do Việt Nam thực hiện kế hoạch hóa gia đình và thực hiện chính sách đổi mới trong sản xuất nông nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn nhất thế giới?

A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Pháp

D. Hoa Kỳ.