Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn ?

 

A. Na-uy.  

 B. Trung Quốc.   

C. Ấn Độ.   

D. Cô-oét.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 5 2017 lúc 2:45

Giải thích : Na-Uy là một trong những quốc gia có nguồn năng lượng sạch lớn trên thế giới (điện gió, điện Mặt Trời,…) và cũng là nước có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn trên thế giới.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết