Hoàng Gia Bảo

Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

 

A. Có tiềm năng dầu khí lớn.


 

B. Phát triển và những nước công nghiệp mới.


 

C. Có trữ lượng than lớn.


 

D. Có nhiều sông lớn.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 11 2019 lúc 6:43

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

A. Có tiềm năng dầu khí lớn

B. Phát triển và những nước công nghiệp mới

C. Có trữ lượng than lớn

D. Có nhiều sông lớn

Hoàng Gia Bảo

Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

A. Có tiềm năng dầu khí lớn

B. Phát triển và những nước công nghiệp mới

C. Có trữ lượng than lớn

D. Có nhiều sông lớn

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy thủy điện của nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực

A. Đồng bằng Sông Hồng.

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.5 – Diện tích và sản lượng lúa Việt Nam , SGK Địa Lí 10 hoặc trang 14 – Nông nghiệp , Atlat Địa lí Việt Nam , có thể thấy các địa phương có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất nước thường được tập trung ở

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

C. Các đông bằng ven biển Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất trên thế giới?

A. Than nâu

B. Than đá

C. Than bùn

D. Than mỡ

Hoàng Gia Bảo

Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm "tổng lượng nước sông hằng năm nhỏ , chủ yếu tập trung vào mùa đông "?

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.

B. Khí hậu cận nhiệt gió mùa.

C. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

D. Khí hậu ôn đới lục địa.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 - Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta là

A. Na Dương và Ninh Bình.

B. Phả Lại và Bà Rịa.

C. Phú Mỹ và Thủ Đức.

D. Phả Lại và Phú Mỹ.

D. Phả Lại và Phú Mỹ.


Giải thích : Căn cứ Atlat trang 22, Dựa vào hình 2.2 - Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10, ta thấy các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta là Phả Lại (Hải Dương) và Phú Mỹ (Bà Rịa) đều có công suất trên 1000 MW.


Đáp án: D

Hoàng Gia Bảo

Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là

A. Bắc Mỹ

B. Châu Âu

C. Trung Đông

D. Bắc và Trung Phi

Hoàng Gia Bảo

Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là

A. Trung Đông

B. Bắc Mĩ

C. Mĩ Latinh

D. Nga và Đông Âu

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN