Hoàng Gia Bảo

Nhìn vào sản lượng điện bình quân theo đầu người có thể đanh giá được

 

A. Tiềm năng thủy điện của một nước .


 

B. Sản lượng than khai thác của một nước .


 

C. Tiềm năng dầu khí của một nước.


 

D. Trình độ phát triển và văn minh của đất nước


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 10 2019 lúc 4:18

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nhìn vào sản lượng điện bình quân theo đầu người có thể đánh giá được

A. Tiềm năng thủy điện của một đất nước

B. Sản lượng than khai thác của một đất nước

C. Tiềm năng dầu khí của một đất nước

D. Trình độ phát triển và văn minh của đất nước

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn? 

A. Na – uy

B. Trung Quốc

C. Ấn Độ

D. Cô – oét

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn ?

 

A. Na-uy.  

 B. Trung Quốc.   

C. Ấn Độ.   

D. Cô-oét.


 

Hoàng Gia Bảo

Sản lượng điện của các nước đang phát triển không phải do

A. Hạn chế vốn

B. Áp dụng khoa học  kĩ thuật còn chậm

C. Trình độ lực lượng lao động còn chưa cao

D. Nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp còn chưa cao

Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước

A. Đang phát triển

B. Có trữ lượng than lớn

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn

D. Có trình độ công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước

A. Đang phát triển

B. Có trữ lượng than lớn

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn

D. Có trình độ công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước.

 

A. Đang phát triển.


 

B. Có trữ lượng than lớn.


 

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn.


 

D. Có trình độ công nghệ cao.


 

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A. Hoa Kì

B. A – rập Xê – út

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn ?

 

A. Hoa Kì.     

B. A-rập Xê-út.


 

C. Việt Nam.     

D. Trung Quốc.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN