Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây ?

 

A. Bắc Mĩ.    

 B. Châu Âu.


 

C. Trung Đông.     

D. Châu Đại Dương.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 9 2019 lúc 14:02

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông

Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Mĩ

B. Châu Âu 

C. Trung Đông 

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Mỹ

B. Châu Âu

C. Trung Đông

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

D. Đông Á và Nam Á


Giải thích : Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á, SGK/12 Địa Lí 10. Ta thấy dân cư tập trung chủ yếu ở các khu vực phía Đông Á (Đông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…) và Nam Á (Ấn Độ),…


Đáp án: D

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp khai thác dầu - khí phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Các nước phát triển

B. Các nước đang phát triển

C. Các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn

D. Các nước công nghiệp mới

Hoàng Gia Bảo

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới thuộc về khu vực nào sau đây?

A. Trung Đông

B. Bắc Mỹ

C. Trung Phi

D. Đông Nam Á

Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn ?

A. Khu vực trồng cây công nghiệp dài ngày.

B. Khu vực trồng lúa nước.

C. Khu vực trồng cây ăn quả.

D. Khu vực trồng rừng.

Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, tỉ lệ người mù chữ tập trung cao nhất ở các khu vực nào sau đây?

A. Tây Nam Á, châu Đại Dương

B. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Âu

C. Châu Đại Dương, châu Mỹ Latinh        

D. Châu Phi, Nam Á, các nước Ả rập

Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào sau đây tập trung nhiều cảng biển của thế giới?

A. Thái Bình Dương

B. Ấn Độ Dương

C. Đại Tây Dương

D. Địa Trung Hải

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN