Hoàng Gia Bảo

 

A. Bắc Mĩ.    

 B. Châu Âu.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 9 2019 lúc 14:02

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông

Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Mỹ

B. Châu Âu

C. Trung Đông

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Bắc Mĩ

B. Châu Âu 

C. Trung Đông 

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.4 – Phân bố dân cư châu Á ,SGK Địa Lí 10, cho biết cho biết dân cư Châu Á tập trung chủ yếu ở các khu vực nào.

A. Trung tâm châu Á.

B. Tây Á và Tây Nam Á.

C. Bắc Á và Đông Bắc Á.

D. Đông Á và Nam Á

D. Đông Á và Nam Á


Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp khai thác dầu - khí phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Các nước phát triển

B. Các nước đang phát triển

C. Các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn

D. Các nước công nghiệp mới

Hoàng Gia Bảo

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới thuộc về khu vực nào sau đây?

A. Trung Đông

B. Bắc Mỹ

C. Trung Phi

D. Đông Nam Á

Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn ?

A. Khu vực trồng cây công nghiệp dài ngày.

B. Khu vực trồng lúa nước.

C. Khu vực trồng cây ăn quả.

D. Khu vực trồng rừng.

Hoàng Gia Bảo