Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, vùng than lớn nhất hiện đang khai thác là

 

A. Lạng Sơn.   

B. Hòa Bình.   

C. Quảng Ninh.   

D. Cà Mau.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 9 2017 lúc 4:25

Giải thích : Ở nước ta vùng than lớn nhất tập trung khoảng 90% ở tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra còn có ở tỉnh Thái Nguyên,…

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, vùng than lớn nhất hiện đang khai thác là

A. Lạng Sơn

B. Hòa Bình

C. Quảng Ninh

D. Cà Mau

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, vùng than lớn nhất được khai thác hiện nay là

A. Lạng Sơn

B. Hòa Bình

C. Quảng Ninh

D. Cà Mau

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng nào ?

 

A. Đồng bằng sông Hồng.


 

B. Bắc trung Bộ.


 

C. Đông Nam Bộ.


 

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.


 

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang được khai thác nhiều ở vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước

A. Đang phát triển

B. Có trữ lượng than lớn

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn

D. Có trình độ công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước

A. Đang phát triển

B. Có trữ lượng than lớn

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn

D. Có trình độ công nghệ cao

Hoàng Gia Bảo

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước.

 

A. Đang phát triển.


 

B. Có trữ lượng than lớn.


 

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn.


 

D. Có trình độ công nghệ cao.


 

Hoàng Gia Bảo

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và kahr năng khai thác ở nước ta là

A. bể Cửu long và bể Nam Côn Sơn

B. bể Phú Khánh và bể Mã Lai.

C. bể Cửu Long và bể Sông Hồng

D. bể Phú Khánh và bể Mã Lai

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN