Hoàng Gia Bảo

 

A. Than nâu.   

B. Than đá.   

C. Than bùn.   

D. Than mỡ.


Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 4 2017 lúc 18:00

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất thế giới?

A. Than nâu

B. Than đá

C. Than bùn

D. Than mỡ

Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất trên thế giới?

A. Than nâu

B. Than đá

C. Than bùn

D. Than mỡ

Hoàng Gia Bảo

Châu lực nào có trữ lượng than lớn nhất thế giới?

A. Châu Á.

B. Châu Âu

C. Châu Mỹ

D. Châu Phi.

Hoàng Gia Bảo

Tỉnh nào sau đây của nước ta có trữ lượng than lớn nhất cả nước và chất lượng tốt nhất Đông Nam Á?

A. Lào Cai.

B. Thái Nguyên.

C. Quảng Ninh

D. Quảng Nam

Hoàng Gia Bảo

Những nước nào sau đây sản xuất nhiều than đá nhất hiện nay?

A. Trung Quốc, Hoa Kì, Nga

B. Pháp, Anh, Đức

C. Ba Lan, Ấn Độ, Ôxtrâylia

D. Hoa Kì, Nga, Anh

Hoàng Gia Bảo

Nhờ ưu điểm nào sau đây mà dầu mỏ đã vượt qua than đá để trở thành nguồn năng lượng hàng đầu?

A. Khả năng sinh nhiệt lớn

B. Giá thành thấp

C. Được nhiều nước quan tâm

D. Xu hướng phổ biến

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ. Than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 - 2003

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 - 2003

B. Cơ cấu sửu dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1950 - 2003

C. Tốc độ tăng trưởng tahn và dầu mỏ trên thê giới thời kì 1950 - 2003

D. Sự dịch chuyển cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1950 - 2003

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có sản lượng khai thác than trên 500 triệu tấn/năm?

A. Nam Phi, Đức.

B. Braxin, Ai Cập

C. Liên bang Nga, Ôxtrâylia

D. Trung Quốc, Hoa Kì

Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào sau đây có sản lượng khai thác than trên 350 triệu tấn/năm?

A. Nauy, Iran

B. Anh, Vênêxuêla

C. Liên bang Nga, Ả Rập Xê út

D. Hoa Kì, Trung Quốc