Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất thế giới ?

 

A. Than nâu.   

B. Than đá.   

C. Than bùn.   

D. Than mỡ.

 

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 4 2017 lúc 18:00

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất thế giới?

A. Than nâu

B. Than đá

C. Than bùn

D. Than mỡ

Hoàng Gia Bảo

Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất trên thế giới?

A. Than nâu

B. Than đá

C. Than bùn

D. Than mỡ

Hoàng Gia Bảo

Châu lực nào có trữ lượng than lớn nhất thế giới?

A. Châu Á.

B. Châu Âu

C. Châu Mỹ

D. Châu Phi.

Hoàng Gia Bảo

Tỉnh nào sau đây của nước ta có trữ lượng than lớn nhất cả nước và chất lượng tốt nhất Đông Nam Á?

A. Lào Cai.

B. Thái Nguyên.

C. Quảng Ninh

D. Quảng Nam

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN