Chủ đề 2. Cacbohiđrat

nguyen van qui

Ai giúp em câu hỏi hoá sinh này với!!!  Các chất sau chất nào phản ứng được với thuốc thử Fehding khi được đun nóng? Giải thích tại sao? Hyanluronic acid, Heparin, Dextrin, D-galactose.

Pham Van Tien
Pham Van Tien 23 tháng 6 2015 lúc 16:27

Câu này bạn gửi sang môn Sinh học.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN