Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản nào sau đây được coi là "vàng đen" của nhiều quốc gia ?

 

A. Than    

B. Dầu mỏ.    

C. Sắt.    

D. Mangan.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 5 2018 lúc 8:13

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản nào sau đây được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia?

A. Than

B. Dầu mỏ

C. Sắt

D. Mangan

Hoàng Gia Bảo

Loại khoáng sản nào sau đây được coi là ‘’ vàng đen ‘’ của nhiều quốc gia?

A. Than.

B. Dầu mỏ

C. Apatit.    

D. Bôxit.

Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản nào dưới đây được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia trên thế giới?

A. Dầu khí

B. Than

C. Sắt

D. Chì

Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia trên thế giới là

A. Dầu mỏ

B. Khí đốt

C. Sắt

D. Vàng

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?

 

A. Công nghiêp cơ khí .


 

B. Công nghiệp năng lượng.


 

C. Công nghiệp điện tử - tin học .


 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?

A. Hoa Kì

B. Ả rập Xêut

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A. Hoa Kì

B. A – rập Xê – út

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn ?

 

A. Hoa Kì.     

B. A-rập Xê-út.


 

C. Việt Nam.     

D. Trung Quốc.


 

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có sản lượng khai thác than trên 500 triệu tấn/năm?

A. Nam Phi, Đức.

B. Braxin, Ai Cập

C. Liên bang Nga, Ôxtrâylia

D. Trung Quốc, Hoa Kì

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN