Hoàng Gia Bảo
Nguyễn Vũ Thu Hương
14 tháng 5 2018 lúc 8:13

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản nào sau đây được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia?

A. Than

B. Dầu mỏ

C. Sắt

D. Mangan

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản nào dưới đây được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia trên thế giới?

A. Dầu khí

B. Than

C. Sắt

D. Chì

Hoàng Gia Bảo

Khoáng sản được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia trên thế giới là

A. Dầu mỏ

B. Khí đốt

C. Sắt

D. Vàng

Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiêp cơ khí .


 

C. Công nghiệp điện tử - tin học .


 

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 

A. Hoa Kì

B. A – rập Xê – út

C. Việt Nam

D. Trung Quốc

Hoàng Gia Bảo

Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?

A. Hoa Kì

B. Ả rập Xêut

C. Việt Nam

D. Trung Quốc