Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?

 

A. Luyện kim.   

B. Hóa chất.   

C. Năng lượng.   

D. Cơ khí.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 11 2018 lúc 4:11

Giải thích : Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Luyện kim

B. Hóa chất

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có vai trò là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của sự tiến bộ khoa học – kỹ thuật?

A. Luyện kim

B. Hóa chất

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là tiền đề của tiến bộ khoa học – kỹ thuật?

A. Công nghiệp luyện kim đen

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp luyện kim màu

D. Công nghiệp hóa chất

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào được xem là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh sự phát triện khoa học - kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người?

A. Công nghiệp điện lực

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp dệt may - da giày

D. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có qui trình sản xuất đơn giản, không đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao?

A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Sự tiến bộ khoa học- kỹ thuật trong nông nghiệp được thể hiện ở các yếu tố nào sau đây?

A. Cơ giới hóa, thủy lợi hóa

B. Hóa học hóa

C. Cách mạng Xanh và công nghệ sinh học

D. Các ý trên

Hoàng Gia Bảo

Được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là ngành công nghiệp nào dưới đây?

A. Điện tử - tin học

B. Luyện kim

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN