Hoàng Gia Bảo

 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ.


 

C. Nhanh này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 10 2019 lúc 10:35

Giải thích : Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là hai ngành cần nhiều lao động trong quá trình sản xuất nhưng lại không yêu cầu cao về trình độ của người lao động nên thường phân bố ở những nơi có dân số đông, đặc biệt là ở các thành phố, thị xã lớn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp dệt – may, giày – da thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động

Hoàng Gia Bảo

Vì sao ngành công nghiệp dệt – may, da – giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào? 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động

Hoàng Gia Bảo

Những nơi có nhiều lao động sẽ phát triển mạnh và phân bố các ngành công nghiệp gì?

A. Công nghiệp chế biến thực phẩm

B. Công nghiệp khai thác các loại khoáng sản

C. Công nghiệp dệt, may, giày dâ

D. Ý A và C đúng

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò giải phóng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng, nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên