Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao ?

 

A. Dệt – may.


 

B. Giày – da .


 

C. Công nghiệp thực phẩm.


 

D. Điện tử - tin học.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
1 tháng 11 2017 lúc 2:42

Giải thích : Ngành điện tử - tin học là ngành công nghiệp trẻ nhưng bùng nổ mạnh mẽ. Ngành này yêu cầu lớn về trình độ kĩ thuật cao của người lao động, ngành này phân thành 4 phân ngành tiêu biểu, đó là: máy tính, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng và thiết bị viễn thông.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đến đội ngũ lao động kĩ thuật cao?

A. Dệt – may

B. Giày – da

C. Công nghiệp thực phẩm

D. Điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều đễn đội ngũ lao động kỹ thuật cao?

A. Dệt - may

B. Giày – da

C. Công nghiệp thực phẩm

D. Điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp dệt – may, giày – da thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào vì

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động

Hoàng Gia Bảo

Vì sao ngành công nghiệp dệt – may, da – giày thường phân bố ở những nơi có nguồn lao động dồi dào? 

A. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có trình độ

B. Ngành này đòi hỏi nhiều lao động có chuyên môn sâu

C. Ngành này sử dụng nhiều lao động nhưng không đòi hỏi trình độ công nghệ

D. Sản phẩm của ngành này phục vụ ngay cho người lao động

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp dệt - may có tác động mạnh nhất đến ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp hóa chất

C. Công nghiệp luyện kim

D, Công nghiệp năng lượng.

Hoàng Gia Bảo

Các ngành công nghiệp như dệt may, giầy da, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở

A. Khu vực thành thị

B. Khu vực nông thôn

C. Khu vực ven thành thố lớn

D. Khu vực tâp trung đông dân cư

Hoàng Gia Bảo

Tivi, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử tin học nào sau đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông

Hoàng Gia Bảo

Phát triển công nghiệp dệt – may sẽ tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây?

A. Hóa chất

B. Luyện kim

C. Cơ khí

D. Năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Điện thoại di động thuộc nhóm ngành công nghiệp điện tử - tin học nào dưới đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN