Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là

 

A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu.


 

B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển.


 

C. Gắn với thị trường tiêu thụ.


 

D. Nằm thật xa khu dân cư.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 7 2018 lúc 9:02

Giải thích : Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác bao giờ cũng gắn với các vùng nguyên liệu. Ví dụ: Khai thác than thì luôn gắn liền với các mỏ than,…

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các ngành dịch vụ tiêu dùng được phân bố và phát triển mạnh khi được gắn bó mật thiết với vùng nào?

A. Vùng phân bố dân cư

B. Vùng sản xuất nguyên liệu

C. Vùng công nghiệp

D. Khu công nghiệp tập trung

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp thực phẩm vừa có xu hướng phân bố gần vùng nguyên liệu, vừa gần thị trường tiêu thụ là do

A. phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của dân cư

B. tiết kiệm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tảnh hàng hóa.

C. tăng giá trị, chất lượng, kéo dài thời gain bảo quản sản phẩm

D. nguồn nguyên liệu khó bảo quản, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

 

A. Than.     

B. Nước.


 

C. Dầu mỏ, khí đốt.     

D. Quặng kim loại.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

A. Than

B. Dầu mỏ, khí đốt

C. Nước

D. Quặng kim loại

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

 

A. Than.     

B. Nước.


 

C. Dầu mỏ, khí đốt.     

D. Quặng kim loại.


 

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là

A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu

B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển

C. Gắn với thị trường tiêu thụ

D. Nằm thật xa khu dân cư

Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là

A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu

B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển

C. Gắn với thị trường tiêu thụ

D. Nằm thật xa khu dân cư

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào sơ đồ (trang 140 - SGK) và kiến thức đã học, hãy phân tích tác động của công nghiệp tới sự phát triển và phân bố cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải.

Hoàng Gia Bảo

Tình hình phân bố các cơ sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế của các vùng, quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ không quy định

A. tốc độ vận tải

B. các loại hình vận tải

C. mật độ mạng lưới giao thông vận tải

D. hướng và cường độ của các luồng vận chuyển

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN