Hoàng Gia Bảo

 

A. Khai thác từ sông , suối , hồ.


 

C. Khai thác từ biển và đại dương.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 8 2017 lúc 12:41

 

A. Khai thác từ sông , suối , hồ.

C. Khai thác từ biển và đại dương.

Giải thích: Mục II, SGK/115 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ lâm nghiệp và thủy sản, để thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của các tỉnh trong năm, cần sử dụng phương pháp bản đồ nào sau đây

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.


 

C. Thiên tai ngày càng nhiều nên không thể đánh bắt được .


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên thế giới, các vòng hoan lưu của các đại dương ở vĩ độ thấp ( từ 00 đến 400 B và N ) có đặc điểm

A. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy ngược chiều kim đồng hồ.

B. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy thuận chiều kim đồng hồ.

C. ở bán cầu Bắc chảy ngược chiều kim đồng hồ, ở bán cầu Nam chảy thuận chiều kim đồng hồ .


Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển khai thác và xuất khẩu dầu mở chủ yếu ở dạng tho do

A. do điều kiện khí hậu khắc nghiệt

Hoàng Gia Bảo

Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hường chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải.Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hường chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải.

Hoàng Gia Bảo

Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho

A. Nhà máy chế biến thực phẩm

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

C. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim

D. Nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân

Hoàng Gia Bảo

 

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

D. Nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân.


Hoàng Gia Bảo

Ngành khai thác than có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho

A. Nhà máy chế biến thực phẩm

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

C. Nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim

D. Nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân

Hoàng Gia Bảo

Các loại khoáng sản đang được khai thác để sử dụng trong công nghiệp là loại tài nguyên nào?

A. Tài nguyên không phục hồi lại được

B. Tài nguyên phục hồi lại được

C. Tài nguyên vô tận

D. Tất cả đểu đúng