Hoàng Gia Bảo

Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc là nhờ vào

 

A. Lực lượng lao động dồi dào.


 

B. Thành tựu khoa học kĩ thuật.


 

C. Sự thuận lợi của điều kiện tự nhiên.


 

D. Kinh nghiệm sản xuất của con người.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 12 2018 lúc 16:04

Giải thích: Mục I, SGK/113 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc do nguyên nhân nào sau đây?

A. Áp dụng tiến bộ của khoa học kĩ thuật

B. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng

C. Lực lượng lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm

D. Hình thức chăn nuôi có nhiều thay đổi theo hướng chuyên môn hóa

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là

A. Cơ cấu nghành kinh tế.

B. Cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu lãnh thổ.

D. Cơ cấu lao động.

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào được xem là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh sự phát triện khoa học - kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người?

A. Công nghiệp điện lực

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp dệt may - da giày

D. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Ngành giao thông vận tải trẻ tuổi, có tốc độ phát triển nhanh, sử dụng có hiệu quả những thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật là

A. Đường biển

B. Hàng không

C. Đường ống

D. Đường ôtô

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?

 

A. Luyện kim.   

B. Hóa chất.   

C. Năng lượng.   

D. Cơ khí.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Luyện kim

B. Hóa chất

C. Năng lượng

D. Cơ khí

Hoàng Gia Bảo

Các tiến bộ khoa học – kĩ thuật nào đã làm cho giá nguyên liệu có xu hướng giảm trong mấy thập kỉ qua?

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào dưới đây có vai trò là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật?

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp cơ khí

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp điện tử - tin học

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò tạo ra tư liệu sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế từ đó thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN