Hoàng Gia Bảo

 

A. Dịch vụ thú y.


 

C. Cơ sở nguồn thức ăn.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 7 2018 lúc 6:27

Giải thích: Mục I, SGK/113 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Thị trường tiêu thụ

C. Hình thức chăn nuôi

D. Dịch vụ giống, thú y.

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Thị trường tiêu thụ

C. Hình thức chăn nuôi

D. Dịch vụ giống, thú y

Hoàng Gia Bảo

Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ?

Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc do nguyên nhân nào sau đây?

A. Áp dụng tiến bộ của khoa học kĩ thuật

B. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng

C. Lực lượng lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm

D. Hình thức chăn nuôi có nhiều thay đổi theo hướng chuyên môn hóa