Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố nhanh chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nhân tố nào sau đây ?

 

A. Dịch vụ thú y.


 

B. Thị trường tiêu thụ.


 

C. Cơ sở nguồn thức ăn.


 

D. Giống gia súc , gia cầm.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 7 2018 lúc 6:27

Giải thích: Mục I, SGK/113 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Thị trường tiêu thụ

C. Hình thức chăn nuôi

D. Dịch vụ giống, thú y.

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Thị trường tiêu thụ

C. Hình thức chăn nuôi

D. Dịch vụ giống, thú y

Hoàng Gia Bảo

Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ?

Hoàng Gia Bảo

Hiện nay, cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc do nguyên nhân nào sau đây?

A. Áp dụng tiến bộ của khoa học kĩ thuật

B. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng

C. Lực lượng lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm

D. Hình thức chăn nuôi có nhiều thay đổi theo hướng chuyên môn hóa

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào sơ đồ (trang 135 - SGK), em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

A. Quy mô, cơ cấu dân số

B. Mức sống và thu nhập thực tế

C. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư

D. Truyền thống văn hóa và phong tục tập quán

Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được nuôi theo hình thức chăn thả ở vùng cận nhiệt, các vùng khô hạn, hoang mạc và nửa hoang mạc?

A. Cừu

B.

C. Lợn.

D.

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

A. Quy mô dân số, lao động

B. Phân bố dân cư

C. Truyền thống văn hoá

D. Trình độ phát triển kinh tế

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

A. Quy mô dân số, lao động

B. Phân bố dân cư

C. Truyền thống văn hóa

D. Trình độ phát triển kinh tế

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN