Hoàng Gia Bảo

Các nước có bình quân lương thực theo đầu người năm 2014 thấp hơn mức bình quân chung của thế giới là

B. Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a.

D. Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 9 2017 lúc 4:27
Bình luận (0)