Hoàng Gia Bảo

Sản lượng lương thực của Trung Quốc cao nhất thế giới, nguyên nhân chủ yếu là do

A. Số dân đông nhất thế giới

B. Quỹ đất nông nghiệp lớn nhất thế giới

C. Năng suất trồng cây lương thực cao nhất thế giới.

D. Các thành tựu trong cải cách nông nghiệp.

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 12 2019 lúc 10:28

 Giải thích :Do những thành công trong cải cách nông nghiệp nên ngành nông nghiệp của Trung Quốc có những phát triển vượt bậc, đặc biệt là ngành lúa nước với nhiều giống mới cho năng suất cao, sử dụng phân bón và sửa các công trình thủy lợi,… nên Trung Quốc dần trở thành một trong các cường quốc về lúa gạo trên thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu: Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới, năm 2002.

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Cột ghép.

D. Đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002

Để thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới theo biểu đồ năm thời kì 1950 -2003, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột ghép

D. Đường

Hoàng Gia Bảo

Cây lương thực nào sau đây có sản lượng lớn nhất thế giới hiện nay?

A. Ngô

B. Sắn.

C. Lúa gạo.

D. Lúa mì.

Hoàng Gia Bảo

Cây lương thực xuất khẩu lớn nhất thế giới là

A. ngô

B. lúa mì

C. lúa gạo.

D. khoai lang.

Hoàng Gia Bảo

Ba loại cây lương thực chủ yếu trên thế giới là loại cây lương thực nào?

A. Lúa gạo, cao lương, kê

B. Lúa gạo, lúa mì, ngô

C. Lúa mì, ngô, kê

D. Lúa mì, ngô, cao lương

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Một số sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp của thế giới, thời kì 1990 – 2010

 

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp của thê giới,

thời kì 1990 - 2010 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Tròn.

C. Miền

D. Cột ghép.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1900 – 2015 (Đơn vị: %)

Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới trong giai đoạn 1900 – 2015 là

A. Biểu đồ đường.    

B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ tròn.    

DBiểu đồ miền.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Sản xuất lương thực thế giới thời kì 1980 – 2003

(Đơn vị: triệu tấn)

Để thể hiện quy mô và cơ cấu lương thực thế giới năm 1980, 1990, 2003 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Tròn.

C. Miền

D. Cột chồng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN