Hoàng Gia Bảo

B. Quỹ đất nông nghiệp lớn nhất thế giới

D. Các thành tựu trong cải cách nông nghiệp.

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 12 2019 lúc 10:28

 Giải thích :Do những thành công trong cải cách nông nghiệp nên ngành nông nghiệp của Trung Quốc có những phát triển vượt bậc, đặc biệt là ngành lúa nước với nhiều giống mới cho năng suất cao, sử dụng phân bón và sửa các công trình thủy lợi,… nên Trung Quốc dần trở thành một trong các cường quốc về lúa gạo trên thế giới.

Bình luận (0)