Chương II - Sóng cơ học

trần thị phương thảo

Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp ngược pha A, B cách nhau 20cm. Tần số của hai sóng là 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:

A. 20                             B. 18                           C. 19                                   D. 17

phynit
phynit Admin 27 tháng 3 2015 lúc 15:16

A M N B 20cm P d1 d2

Bước sóng: \(\lambda=\frac{v}{f}=1,5cm\)

Xét điểm P thuộc đoạn BM. P dao động với biên cực đại khi: \(d_2-d_1=k\lambda\)

Khi P di chuyển từ B đến M thì: \(-20\le d_2-d_1\le20\sqrt{2}-20\)

Suy ra: \(-20\le1,5k\le20\sqrt{2}-20\)

\(-13,33\le k\le5,5\)

k nguyên nên k = -13, -12, ... , 4, 5

Có tất cả 19 giá trị thỏa mãn.

Đáp án C

 

Bình luận (0)
duy trần
duy trần 17 tháng 5 2016 lúc 0:14

nếu thay vì là đoạn BM.

thì số vân trên đoạn AM tính ntn vậy///

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN