Hoàng Gia Bảo

Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc

 

A. Xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ ,.. tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.


 

B. Quy mô sản xuất nông nghiệp.


 

C. Đầu tư cơ sở vật chât cho sản xuất nông nghiệp.


 

D. Tất cả các yếu tố trên.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 9 2018 lúc 7:08

Hướng dẫn: Khí hậu, đặc biệt là chế độ nhiệt - ẩm và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ,... tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Sự khác biệt cơ bản giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là đặc điểm nào dưới đây?

A. Sản xuất công nghiệp cần sự hỗ trợ của nông nghiệp

B. Sản xuất công nghiệp cần trình độ công nghệ hiện đại

C. Sản xuất công nghiệp cần không gian rộng lớn

D. Sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào

A. Đất trồng

B. Cây trồng và vật nuôi

C. Địa hình

D. Ý A và B

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động

D. Phụ thuộc vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

 

A. Có tính tập trung cao độ.


 

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.


 

C. Cần nhiều lao động.


 

D. Phụ thuộc vào tự nhiên.


 

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động

D. Phụ thuộc vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 

A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.


 

B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.


 

C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.


 

D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.


 

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị

B. Thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, dịch vụ

C. Tạo điều kiện khai thác có hiệu qủa tài nguyên thiên nhiên

D. Nhu cầu lương thực lớn, giải quyết phần lớn việc làm cho lao động

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN