Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên rừng của thế giới bị suy giảm nghiêm trọng , chủ yếu là do

A. Chiến tranh.

B. Tai biến thiên nhiên.

C. Con người khai thác quá mức.

D. Thiếu sự chăm sóc và bảo vệ.

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 1 2018 lúc 6:43

 Giải thích : Mục III, SGK/111 địa lí 10 cơ bản.

DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG PHÂN THEO LOẠI RỪNG Ở NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn ha)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Trên thế giới rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Cháy rừng

B. Chiến tranh

C. Khai thác bừa bãi, quá mức

D. Khai thác khoáng sản, thủy điện

Hoàng Gia Bảo

Diện tích rừng bị suy giảm do khai thác quá mức hiện nay ở các nước

A. Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia

B. Liên Bang Nga, Hoa Kỳ, Braxin

C. Braxin, Công Gô, Indonesia

D. Hoa Kỳ, Braxin, Ấn Độ

Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển bền vững của môi trường là khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

A. Hợp lý, ổn đinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên

B. Tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên

C. Cho sự phát triển hôm nay và tạo nền tảng cho phát triển tương lai

D. Sử dụng sạch nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân tạo

Hoàng Gia Bảo

Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí.

Hoàng Gia Bảo

Là không gian sống của con người, cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên và nơi chứa đựng chất phế thải do con người tạo ra là chức năng của

A. Tài nguyên thiên nhiên

B. Lớp vỏ cảnh quan

C. Môi trường địa lý

D. Môi trường nhân tạo

Hoàng Gia Bảo

Diện tích rừng suy giảm chủ yếu do

A. Cháy rừng

B. Chiến tranh

C. Khai thác quá mức

D. Xây dựng các nhà máy thủy điện

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên từ đó thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên

Hoàng Gia Bảo

 

A. Nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo.


 

C. Hậu quả chiến tranh và xung đột triền miên.