Hoàng Gia Bảo

Cây đậu tương thích hợp trồng trọt ở nơi

A. Có khí hậu khô , đất giâu dinh dưỡng.

B. Khí hậu có sự phân hóa , mưa rải đều quanh năm.

C. Có khí hậu ẩm , khô ,đất badan.

D. Có độ ẩm cao , đất tơi xốp , thoát nước.

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 5 2018 lúc 12:41

 Giải thích : Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như ờ nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK) và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao?

- Ở vùng ôn đới, bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Ngô

B. Lúa mì

C. Lúa gạo

D. Cao lương

Hoàng Gia Bảo

Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt dẫn đến hệ quả nào sau đây

A. Thực vật trở nên nghèo nàn

B. Mực nước sông ngòi bị hạ thấp

C. Làm giảm quá trình xói mòn, rửa trôi

D. Quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn

Hoàng Gia Bảo

Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Thực vật trở nên nghèo nàn

B. Mực nước sông ngòi bị hạ thấp

C. Làm giảm quá trình xói mòn, rửa trôi

D. Quá trình phá huỷ đá và hình thành đất nhanh hơn

Hoàng Gia Bảo

Vì sao phong hóa lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

Hoàng Gia Bảo

Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do

A. Bị rửa trôi xói mòn

B. Đốt rừng làm rẫy

C. Thiếu công trình thuỷ lợi

D. Không có người sinh sống

Hoàng Gia Bảo

Sông ngòi ở khí hậu nào dưới đây có đặc điểm "sông có lũ lớn vào mùa mưa và cạn vào mùa khô "?

A. Khí hậu xích đạo.

B. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.

C. Khí hậu ôn đới lục địa.

D. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Hoàng Gia Bảo

Thích hợp với nhiệt độ ôn hòa , lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm , đất chua là đặc điểm sinh thái của cây nào sau đây ?

A. Cây cà phê.

B. Cây đậu tương.

C. Cây chè.

D. Cây cao su.

Hoàng Gia Bảo

 

A. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.


 

C. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.