Hoàng Gia Bảo

 

A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.


 

C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 5 2017 lúc 9:14

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp hóa chất.


 

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.


 

Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành

A. Công nghiệp hóa chất 

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu

A. Đất đai

B. Nước

C. Sinh vật

D. Khí hậu

Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu kết hợp với tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành

A. Công nghiệp hóa chất

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam, để thể hiện diện tích trồng cây công nghiệp các tỉnh, cần sử dụng phương pháp bản đồ nào sau đây

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước, thời kì 1980 - 2004 

 

 

Để thể hiện cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nức, thời kì 1980 – 2004 theo bảng số liệu,

 

A. Miền.

B. Đường.

C. Cột ghép.

D. Cột chồng.