Hoàng Gia Bảo

Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 

A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.


 

B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.


 

C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.


 

D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 5 2017 lúc 9:14

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành

A. Công nghiệp hóa chất 

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu , kết hợp với các tập đoạn cây  trồng , vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển nhanh

 

A. Công nghiệp hóa chất.


 

B. Công nghiệp năng lượng.


 

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.


 

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu

A. Đất đai

B. Nước

C. Sinh vật

D. Khí hậu

Hoàng Gia Bảo

Với tính chất đa dạng của khí hậu kết hợp với tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành

A. Công nghiệp hóa chất

B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Hoàng Gia Bảo

Trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam, để thể hiện diện tích trồng cây công nghiệp các tỉnh, cần sử dụng phương pháp bản đồ nào sau đây

A. Phương pháp kí hiệu

B. Phương pháp chấm điểm

C. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

D. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nước, thời kì 1980 - 2004 

Đơn vị: %

 

 

 

 

I. Nông – lâm – ngư nghiệp, II. Công nghiệp – Xây dựng, III. Dịch vụ.

Để thể hiện cơ cấu GDP của thế giới và các nhóm nức, thời kì 1980 – 2004 theo bảng số liệu,

biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

A. Miền.

B. Đường.

C. Cột ghép.

D. Cột chồng.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.5 – Diện tích và sản lượng lúa Việt Nam , SGK Địa Lí 10 hoặc trang 14 – Nông nghiệp , Atlat Địa lí Việt Nam , có thể thấy các địa phương có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất nước thường được tập trung ở

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

C. Các đông bằng ven biển Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

 

Khu vực GDP (tỉ USD) Trong đó
Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ
Các nước thu nhập thấp 1253,0 288,2 313,3 651,5
Các nước thu nhập trung bình 6930,0 693,0 2356,2 3880,8
Các nước thu nhập cao 32715,0 654,3 8833,1 23227,6
Toàn thế giới 40898,0 1635,9 13087,4 26174,7

a) Hãy vẽ bốn biểu đồ (hình tròn) thể hiện cơ cấu ngành trong GDP.

b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN