Hoàng Gia Bảo

Cây củ cải đường được trồng ở

A. Miền cận nhiệt , nơi có khí hậu khô , đất nghèo dinh dưỡng.

B. Miền nhiệt đới , có nhiệt - ẩm rất cao , phân hóa theo mùa , đất giàu dinh dưỡng.

C. Miền ôn đới và cận nhiệt , nơi có đất đen , đất phù sa giâu dinh dưỡng .

D. Tất cả các đới khí hậu , không kén đất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 2 2019 lúc 11:15

 Giải thích : Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
liuliu
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
RealBoyMC
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết