Hoàng Gia Bảo

Cây củ cải đường được trồng ở

A. Miền cận nhiệt , nơi có khí hậu khô , đất nghèo dinh dưỡng.

B. Miền nhiệt đới , có nhiệt - ẩm rất cao , phân hóa theo mùa , đất giàu dinh dưỡng.

C. Miền ôn đới và cận nhiệt , nơi có đất đen , đất phù sa giâu dinh dưỡng .

D. Tất cả các đới khí hậu , không kén đất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
11 tháng 2 2019 lúc 11:15

 Giải thích : Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như ờ nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do

A. Bị rửa trôi xói mòn

B. Đốt rừng làm rẫy

C. Thiếu công trình thuỷ lợi

D. Không có người sinh sống

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.

B. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ, nâu đỏ.

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng ( feralit )

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu cận xích đạo.


 

C. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.


 

E. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu xích đạo.


Hoàng Gia Bảo

Đất đỏ nâu - Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt thường phân bố chủ yếu ở kiểu khí hậu nào sau đây

A. Ôn đới lục địa

B. Ôn đới hải dương

C. Cận nhiệt Địa Trung Hải

D. Cận nhiệt lục địa

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Thảo nguyên. Đất đen.

B. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt .Đất đỏ nâu.

C. Hoang mạc và bán hoang mạc .Đất xám.

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng ( feralit ).

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đới khí hậu cực và đợi khí hậu cận nhiệt.


 

C. Đới khí hậu cực và đới khí hậu nhiệt đới.


 

Hoàng Gia Bảo

Ở miền nhiệt đới, cân nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo

B. Ngô

C. Cao lương

D. Lúa mì