Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây thể hiện đặc điểm sinh thái của cây mía ?

A. Cần nhiệt , ẩm rất cao và phân hóa theo mùa.

B. Thích hợp khí hậu lạnh , đất phù sa , bón phân đầy đủ.

C. Thích hợp khí hậu ôn đới , cận nhiệt , đất đen giâu dinh dưỡng.

D. Đòi hỏi khí hậu ôn hòa , lượng mưa nhiều.

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 7 2019 lúc 4:56

 Giải thích : Mục II, SGK/110 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Thích hợp với nhiệt độ ôn hòa , lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm , đất chua là đặc điểm sinh thái của cây nào sau đây ?

A. Cây cà phê.

B. Cây đậu tương.

C. Cây chè.

D. Cây cao su.

Hoàng Gia Bảo

Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Ngô

B. Lúa mì

C. Lúa gạo

D. Cao lương

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 16.4 (trang 61 - SGK) và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao?

- Ở vùng ôn đới, bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

 

A. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.


 

C. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.


 

Hoàng Gia Bảo

Đất đỏ nâu - Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt thường phân bố chủ yếu ở kiểu khí hậu nào sau đây

A. Ôn đới lục địa

B. Ôn đới hải dương

C. Cận nhiệt Địa Trung Hải

D. Cận nhiệt lục địa

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như ờ nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều?

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đới khí hậu cực và đợi khí hậu cận nhiệt.


 

C. Đới khí hậu cực và đới khí hậu nhiệt đới.


 

Hoàng Gia Bảo

Chế độ nước sông ngòi ở khí hậu nhiệt đới gió mùa có đặc điểm nào sau đây?

A. Sông cạn quanh năm

B. Lượng nước lớn quanh năm

C. Lượng nước cả năm nhỏ, tập trung vào mùa đông

D. Thay đổi theo mùa, mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.

B. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ, nâu đỏ.

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng ( feralit )