Hoàng Gia Bảo

 Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là

 

A. Sản xuất có tính mùa vụ.


 

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.


 

C. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.


 

D. Ứng dụng nhiều thành tựu của khoa học công nghệ và sản xuất.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 2 2018 lúc 4:52

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động

D. Phụ thuộc vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

 

A. Có tính tập trung cao độ.


 

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định.


 

C. Cần nhiều lao động.


 

D. Phụ thuộc vào tự nhiên.


 

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động

D. Phụ thuộc vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Sự khác biệt cơ bản giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là đặc điểm nào dưới đây?

A. Sản xuất công nghiệp cần sự hỗ trợ của nông nghiệp

B. Sản xuất công nghiệp cần trình độ công nghệ hiện đại

C. Sản xuất công nghiệp cần không gian rộng lớn

D. Sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào

A. Đất trồng

B. Cây trồng và vật nuôi

C. Địa hình

D. Ý A và B

Hoàng Gia Bảo

Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Các điều kiện tự nhiên quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp là

A. Đất, nước, sinh vật

B. Đất, nước, khí hậu

C. Nước, khí hậu, sinh vật

D. Khí hậu, sinh vật, khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN