Hoàng Gia Bảo

Cây lúa gạo chủ yếu phân bố ở

A. Vùng nhiệt đới gió mùa , cận nhiệt gió mùa.

B. Vùng thảo nguyên ôn đới , cận nhiệt.

C. Vùng nhiệt đới , cận nhiệt , ôn đới nóng.

D. Vùng đồng cỏ , nửa hoang mạc nhiệt đới.

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 7 2019 lúc 7:39

 Giải thích : Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ở miền nhiệt đới, cân nhiệt đới, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo

B. Ngô

C. Cao lương

D. Lúa mì

Hoàng Gia Bảo

Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng

A. Máy bay

B. Tàu hóa

C. Ô tô

D. Bằng gia súc (lạc đà)

Hoàng Gia Bảo

Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng

A. Máy bay

B. Tàu hỏa

C. Ô tô

D. Bằng gia súc (lạc đà)

Hoàng Gia Bảo

 

A. ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương.


 

C. chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương.


 

Hoàng Gia Bảo

Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do

A. Bị rửa trôi xói mòn

B. Đốt rừng làm rẫy

C. Thiếu công trình thuỷ lợi

D. Không có người sinh sống

Hoàng Gia Bảo

Ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn, quá trình hoang mạc hóa phát triển là do

A. Do phát quang rừng làm đồng cỏ

B. Do chăn tha gia súc quá mức

C. Nền sản xuất nông nghiệp phiến diện

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được nuôi theo hình thức chăn thả ở vùng cận nhiệt, các vùng khô hạn, hoang mạc và nửa hoang mạc?

A. Cừu

B.

C. Lợn.

D.