Hoàng Gia Bảo

Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây ?

A. Khí hậu ẩm , khô ,đất màu mỡ.

B. Khí hậu nóng , đất ẩm.

C. Khí hậu khô, đất thoát nước.

D. Khí hậu nóng , ẩm , chân ruộng ngập nước , đất phù sa.

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 5 2017 lúc 17:29

 Giải thích : Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Duongtrucqui
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
na thi
Xem chi tiết