Chủ đề 1. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 1

Nguyễn Quang Huy

viết phương trình phản ứng tạo màu của metylsalixylat với FeCl3 ?

Xóa Câu Hỏi Cũ
Xóa Câu Hỏi Cũ 20 tháng 11 2018 lúc 20:41

Xóa câu hỏi cũ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN