Hoàng Gia Bảo

 

A. Nhóm có việc làm ổn định và nhóm chưa có việc làm.


 

C. Nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 3 2018 lúc 18:04

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Những người đang làm việc trong các nhà máy.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Nội trợ.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những nào sau đây?

A. Người có việc làm ổn định

B. Người có việc làm tạm thời

C. Người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động thì sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm là

A. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

B. Công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

D. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

 

A. Dịch vụ công.     

B. Dịch vụ tiêu dùng.


 

Hoàng Gia Bảo

Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề ngiệp thuộc về nhóm ngành

A. Dịch vụ công

B. Dịch vụ tiêu dùng

C. Dịch vụ kinh doanh

D. Dịch vụ cá nhân

Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp khai thác , công nghiệp nhẹ.


 

C. Công nghiệp khai thác , công nghiệp chế biến.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ