Hoàng Gia Bảo

Nguồn lao động được phân làm hai nhóm

 

A. Nhóm có việc làm ổn định và nhóm chưa có việc làm.


 

B. Nhóm có việc làm tạm thời và nhóm chưa có việc làm.


 

C. Nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.


 

D. Nhóm tham gia lao động và nhóm không tham gia lao động.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 3 2018 lúc 18:04

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế ?

 

A. Những người đang làm việc trong các nhà máy.


 

B. Những người nông dân đang làm việc trên ruộng đồng.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

D. Có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế ?

 

A. Nội trợ.


 

B. Những người tàn tật.


 

C. Học sinh, sinh viên.


 

D. Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những nào sau đây?

A. Người có việc làm ổn định

B. Người có việc làm tạm thời

C. Người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động thì sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm là

A. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

B. Công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

D. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề ngiệp thuộc về nhóm ngành

A. Dịch vụ công

B. Dịch vụ tiêu dùng

C. Dịch vụ kinh doanh

D. Dịch vụ cá nhân

Hoàng Gia Bảo

Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành.

 

A. Dịch vụ công.     

B. Dịch vụ tiêu dùng.


 

C. Dịch vụ kinh doanh.     

D. Dịch vụ cá nhân.


 

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia các ngành công nghiệp thành nhóm A và nhóm B là cách phân loại dựa vào nguyên nhân nào sau đây?

A. Tính chất của sản phẩm

B. Công cụ kinh tế của sản phẩm

C. Việc sử dụng nguyên liệu của ngành

D. Tính chất và đặc điểm sản xuất của ngành

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất  tác động đến đối tượng lao động , nghành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây ?

 

A. Công nghiệp khai thác , công nghiệp nhẹ.


 

B. Công nghiệp khai thác , công nghiệp nặng.


 

C. Công nghiệp khai thác , công nghiệp chế biến.


 

D. Công nghiệp chế biến , công nghiệp nhẹ.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN