Hoàng Gia Bảo

Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên được coi là nhân tố

A. Cần thiết cho quá trình sản xuất.

B. Quyết định tới việc sử dụng các nguồn lực khác.

C. Tạo khả năng ban đầu cho các hoạt động sản xuất.

D. Ít ảnh hưởng tới quá trình sản xuất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 10 2019 lúc 16:25

 Giải thích : Mục I, SGK/100 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các thành phần của tự nhiên mà với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất được sử dụng để tạo ra những sản phẩm cho xã hội được gọi là

A. Tài nguyên thiên nhiên

B. Điều kiện tự nhiên

C. Thành phần tự nhiên

D. Các nhân tố tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Nguồn lực nào sau đây có tính chất quyết định cho việc sử dụng các nguồn lực khác?

A. Vốn.

B. Thị trường

C. Vị trí địa lí.

D. Dân cư và lao động.

Hoàng Gia Bảo

Nguồn lực nào sau đây có tính chất quyết định cho việc sử dụng các nguồn lực khác?

A. Vốn

B. Thị trường

C. Vị trí địa lí

D. Dân cư và lao động

Hoàng Gia Bảo

Việc kết hợp các xí nghiệp có liên quan với nhau về một quá trình công nghệ được gọi là hình thức tổ chức sản xuất nào sau đây?

A. Tập trung hoá

B. Liên hợp hoá

C. Hợp tác hoá

D. Chuyên môn hoá

Hoàng Gia Bảo

Làm thế nào để hạn chế sự cạn kiệt nhân công nguồn tài nguyên khoáng sản trong quá trình phát triển kinh tế ?

 

A. Hạn chế khai thác các khoáng sản trong lòng đất.


 

B. Phải sử dụng thật tiết kiệm , sử dụng tổng hợp,đồng thời sản xuất các vật liệu thay thế( chất dẻo tổng hợp ).


 

C. Hạn chế sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc là khoáng sản.


 

D. Hạn chế khai thác các tài nguyên thiên nhiên.


 

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là ngành ít chịu ảnh hưởng lớn của nhân tố nào sau đây?

A. Giao thông vận tải

B. Thị trường tiêu thụ

C. Nguồn nguyên liệu

D. Lao động

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào dưới đây có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xây dựng xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa sản xuất?

A. Dân cư - lao động

B. Tiến bộ khoa học - kĩ thuật

C. Thị trường

D. Vị trí địa lí

Hoàng Gia Bảo

Trong câu tục ngữ: “Nhất..., nhì phân, tam cần, tứ giống”, nguồn lực còn thiếu trong dấu ba chấm (...) được đề cao trong sản xuất nông nghiệp là

A. đất.

B. nước.

C. sinh vật.

D. khoáng sản.

Hoàng Gia Bảo

Sự thay đổi các mùa có tác dụng như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên , hoạt động sản xuất và đời sống con người?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN