Hoàng Gia Bảo

Tại sao vùng hoang mạc thường có dân cư thưa thớt

A. Đất nghèo dinh dưỡng.

B. Không sản xuất được lúa gạo.

C. Nghèo khoáng sản.

D. Khí hậu khắc nghiệt, không có nước cho sinh hoạt và sản xuất.

Nguyễn Vũ Thu Hương
6 tháng 1 2017 lúc 7:53

 Giải thích : Các vùng hoang mạc, bán hoang mạc có khí hậu khắc nghiệt, không có nước cho sinh hoạt và sản xuất, sự chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm rất lớn,… nên không thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất. Vì vậy, vùng hoang mạc, bán hoang mạc thường rất ít người sinh sống (chỉ có người sống ở các ốc đảo trong hoang mạc do có nước,…), mật độ dân cư thưa thớt,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010?

A. Đây là các quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo chủ yếu, hầu hết thuộc khu vực châu Á gió mùa

B. Trung Quốc và Ẩn Độ có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới nhưng lượng xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam

C. Sản lượng gạo xuất khẩu của thế giới, của mỗi quốc gia chiếm tỉ lệ lớn so với sản lượng lúa gạo sản xuất

D. Hoa Kì có sản lượng lúa gạo sản xuất nhỏ nhưng lại có sản lượng lúa gạo xuất khẩu khá lớn

Hoàng Gia Bảo

Tài nguyên đất, khoáng sản, nước, khí hậu, sinh vât trong phân loại thì theo cách nào?

A. Theo công dụng kinh tế

B. Theo thuộc tính tự nhiên

C. Theo khả năng có thể bị hao kiệt

D. Các ý trên sai

Hoàng Gia Bảo

 

A. Thuộc tính tự nhiên.


 

C. Khả năng hao kiệt.


 

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào

A. Thuộc tính tự nhiên

B. Công dụng kinh tế

C. Khả năng hao kiệt

D. Sự phân loại các ngành sản xuất

Hoàng Gia Bảo

Việc phân chia các tìa nguyên thiên nhiên thành: tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào

A. Thuộc tính tự nhiên

B. Công dụng kinh tế

C. Khả năng hao kiệt

D. Sự phân loại của các ngành sản xuất

Hoàng Gia Bảo

Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? Hãy cho ví dụ chứng minh.

Hoàng Gia Bảo

Đất, biển, khoáng sản, khí hậu, sinh vật là loại tài nguyên thuộc nhóm nguồn lực nào?

A. Vị trí địa lí

B. Tự nhiên

C. Vị trí địa lí và tự nhiên

D. Kinh tế- xã hội

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền

C. Đường

D. Cột ghép.