Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn ?

A. Khu vực trồng cây công nghiệp dài ngày.

B. Khu vực trồng lúa nước.

C. Khu vực trồng cây ăn quả.

D. Khu vực trồng rừng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
30 tháng 12 2018 lúc 3:35

 Giải thích :Những nơi dân cư tập trung đông đúc như Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á,… thường là các vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai mãu mỡ, khí hậu ấm áp - ôn hòa thuận lợi cho các hoạt động cư trú, sản xuất,... Đồng thời, những nơi tập trung dân cư đông đúc thường là những nơi có nền văn minh lúa nước lâu đời

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Củ cải đường được trồng nhiều ở khu vực nào sau đây?

A. Tây Âu

B. Nam Mỹ

C. Tây Phi

D. Đông Nam Á

Hoàng Gia Bảo

Củ cải đường được trồng nhiều ở khu vực nào sau đây?

A. Tây Âu

B. Nam Mỹ.

C. Tây Phi

D. Đông Nam Á

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 25 (trang 98 - SGK) hoặc bản đồ Phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới và bảng 22:

Hãy xác định các khi vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư đông đúc

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực có dân cư đông là vị trí để đặt ngành công nghiệp

A. Giày - da

B. Sành sứ - thuỷ tinh

C. Dệt - may

D. Rượu, bia, thuốc lá

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp khai thác dầu - khí phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Các nước phát triển

B. Các nước đang phát triển

C. Các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn

D. Các nước công nghiệp mới

Hoàng Gia Bảo

 

A. ASEAN, Ca-na-da ,Ấn Độ .


 

C. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.


 

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin học?

A. ASEAN, Canada, Ấn Độ

B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU

C. Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Xingapo

D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

A. Máy tính

B. Thiết bị điện tử

C. Điện tử tiêu dùng

D. Thiết bị viễn thông