Hoàng Gia Bảo

Những nơi dân cư tập trung đông đúc thường là những nơi

A. Có đất đai màu mỡ,có mức độ tập trung công nghiệp cao.

B. Có địa hình cao, khí hậu mát mẻ, có đặc điểm đu lịch.

C. Có lượng mưa rất lớn, có rừng rậm phát triển.

D. Có mặt bằng lớn, có công nghiệp khai thác khoáng sản.

Nguyễn Vũ Thu Hương
3 tháng 11 2017 lúc 18:15

 Giải thích : Những nơi dân cư tập trung đông đúc như Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á,… thường là các vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai mãu mỡ, khí hậu ấm áp - ôn hòa thuận lợi cho các hoạt động cư trú, sản xuất, phát triển kinh tế với mức độ tập trung công nghiệp cao,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Điểm công nghiệp.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Ngành cồng nghiệp nào sau đây thường được phát triển ở nơi có dân cư đông?

A. Cơ khí

B. Hóa chất

C. Sản xuất hàng tiêu dùng

D. Năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 2.5 – Diện tích và sản lượng lúa Việt Nam , SGK Địa Lí 10 hoặc trang 14 – Nông nghiệp , Atlat Địa lí Việt Nam , có thể thấy các địa phương có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất nước thường được tập trung ở

B. Các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Gia Bảo

Những nơi có nhiều lao động sẽ phát triển mạnh và phân bố các ngành công nghiệp gì?

A. Công nghiệp chế biến thực phẩm

B. Công nghiệp khai thác các loại khoáng sản

C. Công nghiệp dệt, may, giày dâ

D. Ý A và C đúng

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển ở Châu Á, trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì:

A. Trình độ của lực lượng lao động

B. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú

C. Vốn cho sản xuất, công nghệ lớn; nhiều kinh nghiệm quản lí

D. Đang trong giai đoạn công nghiệp hóa với chiến lược hướng về xuất khẩu

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

A. Đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống

D. Có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao.


 

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.