Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số từ trên 200 người/km2 ?

A. In-đô-nê-xi-a    

B. Phía Đông Trung Quốc.

C. Hoa Kì.        

D. Liên Bang Nga.

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 5 2018 lúc 11:43

 Giải thích : Đại bộ phận dân cư sống ở châu Á như Đông Á, Đông Nam Á, Nam – Trung Á,... Trong đó ở khu vực phía Đông Trung Quốc có mật độ dân số trên 200 người/km2.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số dưới 10 người/km2 ?

A.   Tây Âu

B. Ô-xtrây-li-a           

C. Đông Nam Á

D. Nam Á

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người)
Hoa Kì 819,0 293,6
Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9
Nhật Bản 566,5 127,6

a, Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.

b, Vẽ biểu đồ hình cột để thể hiện.

c, Rút ra nhận xét cần thiết.

Hoàng Gia Bảo

3 khu vực nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất thế giới?

A. Caribê, Tây Phi, Bắc Mỹ

B. Trung Mỹ, Bắc Âu, Đông Á. 

C. Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Đông Phi

D. Châu Đại Dương, Trung Phi, Bắc Mỹ.

Hoàng Gia Bảo

5 khu vực nào sau đây có mật độ dân số cao nhất thế giới?

A. Nam Âu, Trung - Nam Á, Trung Phi, Bắc Mỹ, Tây Á.

B. Tây Âu, Caribê, Trung - Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á,       

C. Nam Âu, Trung - Nam Á, châu Đại Dương, Trung Phi, Nam Mỹ.   

D. Tây Âu, Nam Âu, Trung - Nam Á, Đông Nam Á, châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan. 

B. Philíppin

C. Singapo. 

D. Inđônêxia.

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan

B. Philíppin

C. Singapo

D. Inđônêxia

Hoàng Gia Bảo

Vùng nào sau đây của nước ta có mật độ dân số thấp nhất cả nước, đạt 69 người/km2 vào năm 2006?

A. Tây Bắc.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.   

C. Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Gia Bảo

Vùng nào sau đây của nước ta có mật độ dân số cao nhất cả nước, đạt 1225 người/km2 vào năm 2006?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.                   

C. Đông Nam Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)