Hoàng Gia Bảo

Khu vực dân cư phân bố trù mật nhất là

A. Tây Âu, Nam Á, Đông Nam Á và Nam Á.

B. Bắc Mĩ, Ô-xtrây-li-a, Bắc Phi ,Tây Nam Á.

C. Nam Mĩ, Bắc Á, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi.

D. Các đảo phía bắc, ven xích đạo, Bắc Mĩ, Ô-xtrây-li-a.

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 1 2017 lúc 4:55

Giải thích :- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây?

A. Tây bắc

B. Tây nam

C. Đông bắc

D. Đông nam

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây

A. Tây NamB. Tây Bắc

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

 

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.


 

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi