Hoàng Gia Bảo

Khu vực dân cư phân bố trù mật nhất là

A. Tây Âu, Nam Á, Đông Nam Á và Nam Á.

B. Bắc Mĩ, Ô-xtrây-li-a, Bắc Phi ,Tây Nam Á.

C. Nam Mĩ, Bắc Á, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi.

D. Các đảo phía bắc, ven xích đạo, Bắc Mĩ, Ô-xtrây-li-a.

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 1 2017 lúc 4:55

Giải thích :- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.

- Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km2.

- Mật độ dân số thấp ở châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Trung – Nam Phi, Nam Mỹ,… với mật độ dân số dưới 50 người/km2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa đông ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

A. Tây Nam

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây?

A. Tây bắc

B. Tây nam

C. Đông bắc

D. Đông nam

Hoàng Gia Bảo

Gió mùa mùa hạ tác động ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á có hướng chủ yếu nào sau đây

A. Tây NamB. Tây Bắc

B. Tây Bắc

C. Đông Nam

D. Đông Bắc

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi

Hoàng Gia Bảo

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là

 

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ.


 

B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ.


 

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến.


 

D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi.


 

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan

B. Philíppin

C. Singapo

D. Inđônêxia

Hoàng Gia Bảo

Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị đạt 100%?

A. Thái Lan. 

B. Philíppin

C. Singapo. 

D. Inđônêxia.

Hoàng Gia Bảo

Loại gia súc nào sau đây được coi là “Con bò sữa của người nghèo”, phân bố tập trung ở Nam Á, châu Phi?

A. Bò.

B. Trâu.

C. Cừu.

D. Dê.

Hoàng Gia Bảo

Quốc gia nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất ở khu vực Đông Nam Á?

A. Singapo.

B. Bruney.

C. Malaixia.

D. Thái Lan.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN