Hoàng Gia Bảo

Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm là do

A. Số dân châu Âu giảm nhanh.

B. Tốc độ tăng dân số của các châu lục không đồng đều.

C. Dân số các châu lục đều tăng bằng nhau.

D. Số dân châu Phi giảm mạnh.

Nguyễn Vũ Thu Hương
29 tháng 6 2017 lúc 4:47

 Giải thích : Dân số ở mỗi quốc gia trên thế giới đều có sự tăng, giảm dân số khác nhau. Có thể là do chính sách dân số, sự phát triển của nền kinh tế hay do chuyển cư,… vì vậy, tốc độ tăng dân số ở mỗi châu lục cũng khác nhau nên dân số ở một số châu lục tăng lên, một số châu lục lại có tỉ trọng giảm xuống

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Thời kì 1650 - 2005, các châu lục nào sau đây có tỉ trọng dân cư giảm xuống?

A. Châu Á, châu Mỹ.

B. Châu Á, châu Âu.

C. Châu Phi, châu Âu.

D. Châu Đại Dương, châu Mỹ.

Hoàng Gia Bảo

Thời kì 1650 - 2005, các châu lục nào sau đây có tỉ trọng dân cư tăng lên?

A. Châu Á, châu Âu, châu Ph

B. Châu Á, châu Mỹ, châu Âu.                  

C. Châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương.

D. Châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Á.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào bảng số liệu (trang 97 - SGK), hãy:

- Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục.

- Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dần số thế giới và các châu lục.

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, châu lục nào sau đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất thế giới?

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Châu lục nào sau đây chiếm tỉ trọng dân số cao nhất thế giới?

A. Châu Á.

B. Châu Phi.

C. Châu Mỹ.         

D. Châu Âu.

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, châu lục nào saù đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới?

A. Châu Âu 

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Năm 2005, các châu lục có quy mô dân số xếp từ lớn đến nhỏ lần lượt là

A. châu Âu, châu Á, châu phi, châu Mỹ, châu Đại Dương

B. châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương

C. châu Phi, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương

D. châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương

Hoàng Gia Bảo

Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia có số dân hơn 100 triệu người nằm ở châu lục nào?

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Á và châu Âu

D. Châu Mĩ

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào hình 24 (trang 96 - SGK), em hãy cho biết:

- Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân thành thị cao nhất?

- Nhũng châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân thành thị thấp nhất?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN