Hoàng Gia Bảo

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
18 tháng 1 2019 lúc 11:45

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. nguồn lao động.


 

C. Lao động có việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Dân số trẻ.


 

C. Dân số trung bình.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Dân số trẻ.


 

C. Dân số trung bình.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Năm 2009, dân số Việt Nam là 85 789 573 người, số người trong độ tuổi dưới 15 tuổi: 21 447 393 người, 60 tuổi trở lên: 7 721 061 người. Tỉ số phụ thuộc là

A. 15,5%

B. 51,5%

C. 55,1%

D. 65,1%

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động thì sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm là

A. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

B. Công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

D. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ