Hoàng Gia Bảo

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 3 2018 lúc 3:33

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. nguồn lao động.


 

C. Lao động có việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Dân số trẻ.


 

C. Dân số trung bình.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Dân số trẻ.


 

C. Dân số trung bình.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Nhóm có việc làm ổn định và nhóm chưa có việc làm.


 

C. Nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động thì sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm là

A. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

B. Công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

D. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo