Hoàng Gia Bảo

Thông thường, nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi được gọi là nhóm

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

B. Trên độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

D. Độ tuổi chưa thể lao động .


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 3 2018 lúc 3:33

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

 

A. nguồn lao động.


 

B. Lao động đang hoạt động kinh tế .


 

C. Lao động có việc làm.


 

D. Những người có nhu cầu về việc làm.


 

Hoàng Gia Bảo

Thông thường, nhóm tuổi từ 60 tuổi ( hoặc 65 tuổi ) trở lên được gọi là nhóm

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

B. Trên độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

D. Không còn khả năng lao động .


 

Hoàng Gia Bảo

Thông thường, nhóm tuổi từ 15 – 59 tuổi ( hoặc đến 64 tuổi ) được gọi là nhóm

 

A. Trong độ tuổi lao động.


 

B. Trên độ tuổi lao động.


 

C. Dưới độ tuổi lao động.


 

D. Hết độ tuổi lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35% nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có

 

A. Dân số trẻ.


 

B. Dân số già.


 

C. Dân số trung bình.


 

D. Dân só cao.


 

Hoàng Gia Bảo

Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 25 %, nhóm tuổi trên 60 trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có

 

A. Dân số trẻ.


 

B. Dân số già.


 

C. Dân số trung bình.


 

D. Dân số cao.


 

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân sô thể hiện được tinh hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

B. Cơ cấu dân số theo giới.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.


 

Hoàng Gia Bảo

Nguồn lao động được phân làm hai nhóm

 

A. Nhóm có việc làm ổn định và nhóm chưa có việc làm.


 

B. Nhóm có việc làm tạm thời và nhóm chưa có việc làm.


 

C. Nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.


 

D. Nhóm tham gia lao động và nhóm không tham gia lao động.


 

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động thì sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm là

A. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

B. Công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng

D. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

Năm 2009, dân số Việt Nam là 85 789 573 người, số người trong độ tuổi dưới 15 tuổi: 21 447 393 người, 60 tuổi trở lên: 7 721 061 người. Tỉ số phụ thuộc là

A. 15,5

B. 51,5

C. 55,1

D. 65,1

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN