Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân sô thể hiện được tinh hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

B. Cơ cấu dân số theo giới.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 4 2019 lúc 15:23

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi. Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và dô tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia?

Hoàng Gia Bảo

Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là quan trọng trong sự nghiệp kinh tế - xã hội của một quốc gia?

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo tuổi có khả năng thể hiện tổng hợp các chỉ số nào sau đây?

A. Tình hình sinh tử, tuổi thọ, nguồn lao động theo lãnh thổ

B. Tình hình sinh tử, tuổi thọ, nguồn lao động theo trình độ văn hóa

C. Tình hình sinh tử, tuổi thọ, nguồn lao động theo khu vực kinh tế

D. Tình hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia

Hoàng Gia Bảo

Để xác định cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa cần dựa vào

A. tỉ lệ dân số hoạt động kinh tế

B. tỉ lệ giới nam so với nữ hoặc so với tổng số dân                      

C. tỉ lệ người không tham gia hoạt động kinh tế so với số người trong độ tuổi lao động

D. tỉ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên và số năm đi học của những người từ 25 tuổi trở lên

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo tuổi là

A. tập hợp các nhóm người được sắp xếp theo những lứa tuổi nhất định

B. tập hợp các nhóm người nằm trong độ tuổi từ 0 - 14 tuổi

C. tập hợp các nhóm người nằm trong độ tuổi 15-59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi)        

D. tập họp các nhóm người nằm trong độ tuổi trên 60 tuổi (hoặc trên 65 tuổi)

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu sản lượng thực và cơ cấu số dân của thế giới phân theo nước năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo tuổi có ý nghĩa gì sau đây?

A. Tổng hợp tình hình sinh, tử

B. Tuổi thọ, khả năng phát triển dân số

C. Nguồn lao động của một quốc gia

D. Các ý trên đúng

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa

 

A. Giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.

B. Số trẻ em nam so với số trẻ em nữ trong cùng thời điểm.


 

C. Số trẻ em nam so với tổng số dân.


 

D. Số trẻ em nam và nữ trên tổng số dân ở cùng thời điểm.


 

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới

 

A. Phân bố sản xuất


 

B. Tổ chức đời sống xã hội.


 

C. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước.


 

D. Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN