Hoàng Gia Bảo

 

A. Cơ cấu dân số theo lao động.


 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 4 2019 lúc 15:23

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi. Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và dô tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia?

Hoàng Gia Bảo

Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là quan trọng trong sự nghiệp kinh tế - xã hội của một quốc gia?

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

Để xác định cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa cần dựa vào

A. tỉ lệ dân số hoạt động kinh tế

B. tỉ lệ giới nam so với nữ hoặc so với tổng số dân                      

C. tỉ lệ người không tham gia hoạt động kinh tế so với số người trong độ tuổi lao động

D. tỉ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên và số năm đi học của những người từ 25 tuổi trở lên

Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp ( cột, đường ).

Hoàng Gia Bảo

Cơ cấu dân số theo tuổi có ý nghĩa gì sau đây?

A. Tổng hợp tình hình sinh, tử

B. Tuổi thọ, khả năng phát triển dân số

C. Nguồn lao động của một quốc gia

D. Các ý trên đúng